Ceník - Kulturní dům Bravinné

Kulturní dům Bravinné, Bravinné 1, 743 01 Bílovec – Bravinné
 

společenské akce

    500 Kč / akce (max. 5 hodin trvání)

 

1 500 Kč / akce (6 – 24 hodin trvání)

 

Při podpisu nájemní smlouvy se v případě Kulturního domu Bravinné skládá kauce ve výši 1000 Kč na úhradu případných pohledávek z nájemního vztahu.

Ceník - Kulturní dům Bílovec

Kulturní dům Bílovec, Ostravská 363, 743 01 Bílovec
 

smuteční hostina

1 800 Kč / akce (malý sál, vinárna Porto)

 

2 500 Kč / akce (velký sál)

rodinná oslava

2 000 Kč / akce (malý sál, vinárna Porto)

svatba

4 800 Kč / akce (velký sál, vinárna Porto)

ples

12 600 Kč / akce (malý sál, předsálí, velký sál, vinárna Porto)

 

9 600 Kč / akce (velký sál, vinárna Porto)

divadelní představení, koncerty

(extérní pořadatelé)

5 000 Kč / akce (velký sál)

 

 

Služby zajišťované k  pronájmu:

zvukař

300 Kč / hodina

šatnářská služba

200 Kč / hodina

požární hlídka

260 Kč / hodina

 

Jiný než uvedený krátkodobý pronájem nebytových prostor dle individuální kalkulace.

 

Plakátování

Zajišťujeme rozvoz plakátů a jejich výlep 1x měsíčně na 11 výlepových plochách. Celkový výčet níže:

Bílovec

Bílovec Jeremenkova ul.
Bílovec Radotín
Bílovec u Massagu

Místní části

Stará Ves – rozcestí
Stará Ves – u zastávky
Stará Ves – u obchodu
Stará Ves – u Madzie
Ohrada
Bravinné
Lubojaty
Výškovice

Plakáty je nutné doručit do Kulturního domu Bílovec (Ostravská 363, 743 01 Bílovec) vždy nejpozději do 28. dne v měsíci pro akce konané v následujícím měsíci. Maximální velikost plakátů inzerentů je formát A2.

 

Pro subjekty vyvíjející činnost v oblasti kultury, sportu či společenských aktivit na území města Bílovce

a) v termínu pravidelného výlepu zajišťovaného městem Bílovec

zdarma

b) dle potřeby na vlastní náklady a vlastními silami

zdarma

 

Při výlepu respektujte ostatní vylepené plakáty, aby nedošlo k překrytí akcí, které ještě neproběhly. Doporučená technika: upevnění kovovými sponkami nebo připínáčky.

 

Ostatní subjekty

Formát A3, A4

30 Kč/1 plakát

Formát A2

40 Kč/1 plakát

 

Nákup vstupenek online

Nyní máte možnost zakoupit vstupenky na naše akce online. Využijte pohodlnější nakupování.

 

do e-shopu

© 2024 Kulturní centrum Bílovec, p.o. | provozováno s ondrejfirla.eu